Παπαποστόλου Απόστολος - Νευρολόγος

Home

«Είναι αδύνατον να γνωρίζει την ιατρική, αυτός που δεν ξέρει, τι ακριβώς είναι ο άνθρωπος».
Hippocrates (460-370 BC)

We welcome you to Dr's Papapostolou web place {MD PhD Neurology}. Dr Papapostolou looks into and offers treatment for several neurologic diseases including: multiple sclerosis, migraines, epilepsy, dementia, Parkinsons disease, neuralgias, strokes among others.

Having specialized in Neurophysiology, he places particular emphasis on the thorough examination of lesions of the peripheral nerves or lesions of cervical or lumbar roots.

In addition to the above, Dr Papapostolou is officially certified in practician in acupuncture and electro-accupuncture. Several studies have concluded that the main function of acupuncture is performed to a great extent via the peripheral nervous system: given that Dr Papapostolou has specialised in this precise system, he has the capacity to treat a great number of conditions related to neurological pain such as: headaches and migraines, cervical or lumbar pains and neuralgias.

The information on this site is provided with the purpose of informing the wider public regarding neurological disease. It is by no means intended as a substitute for consultation with a certified physician. A certified physician must always be consulted before deciding on a diagnosis and prior to deciding on a specific treatment approach.