Παπαποστόλου Απόστολος - Νευρολόγος

Υπερηχογραφία Νεύρων

Ηλεκτρονευρογράφημα - ΗλεκτρομυογράφημαΤα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αναπτύσσεται η Υπερηχογραφία για την μελέτη του περιφερικού νευρικού συστήματος.
Παλαιότερα η Υπερηχογραφία νεύρων δεν ήταν δημοφιλής διότι για την απεικόνιση των νεύρων απαιτούνταν Υπερηχογράφοι με κεφαλές υψηλής συχνότητας που για τεχνικούς λόγους δεν ήταν διαθέσιμες όπως είναι σήμερα.

Τα περιφερικά νεύρα μπορεί να προσβληθούν από διάφορες καταστάσεις όπως παγιδευτικές νευροπάθειες, τραύμα, λοιμώξεις, φλεγμονές καθώς και από καλοήθης ή κακοήθεις χωροκατακτητικές εξεργασίες.
Η υψηλής ανάλυσης Υπερηχογραφία νεύρων μπορεί να ανιχνεύσει και να χαρακτηρίσει τις ανωτέρω παθολογικές καταστάσεις με τρόπο ανώδυνο, σύντομο και χωρίς επιπλοκές.
Επιπλέον, είναι δυνατόν να διενεργηθεί περαιτέρω έλεγχος σε όλο το μήκος του υπό εξέταση νεύρου προσφέροντας περισσότερες πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην διάγνωση καθώς και την περαιτέρω θεραπευτική αντιμετώπιση. Βέβαια, σε περιπτώσεις που χρειάζεται ακόμη πιο λεπτομερής εξέταση του νεύρου ο Υπέρηχος δεν μπορεί να αντικαταστήσει την Μαγνητική τομογραφία.

Σήμερα, σε αρκετά εργαστήρια Ηλεκτροφυσιολογίας μετά το τέλος της Ηλεκτρονευρογραφικής – Ηλεκτρομυογραφικής εξέτασης διενεργείται ως συμπληρωματική εξέταση ο Υπερηχογραφικός έλεγχος στο νεύρο ή στα νεύρα που έχει βρεθεί δυσλειτουργία προσθέτοντας απεικονιστικές πληροφορίες σχετικά με τους χαρακτήρες της βλάβης. Για παράδειγμα, σε παγιδευτικές νευροπάθειες όπου η διάγνωση τέθηκε με Ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο η περαιτέρω Υπερηχογραφική εκτίμηση μπορεί να χαρακτηρίσει το αίτιο της νευροπάθειας και σε περίπτωση δευτεροπαθούς παγιδευτικής νευροπάθειας να γίνει παραπομπή του ασθενούς προς περαιτέρω διερεύνηση σε Ιατρό - Ακτινολόγο Συμπερασματικά, ο Υπέρηχος νεύρων είναι ένα πολύτιμο εργαλείο όπου μαζί με τον Ηλεκτρομυογράφο αποτελούν επέκταση της κλινικής εξέτασης βοηθώντας τον Νευρολόγο στην διάγνωση.